DAVET MEKTUBU

Sayın Yönetici/Öğretim Üyesi

İlki 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı süresince bu bilimsel etkinliğin devam etmesinin önemi, tüm katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Etkinliğin tekli yıllarda yapılması ve ikincisinin de 2015 yılında Kars Kafkas Üniversitesinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Yapılan görüşmelerden sonra etkinliğin “2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi” adı altında 2-5 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilmiştir. Kongrenin ilk gününde yeni bir alan olan “Hesaplamalı Kimya” konusundaki teorik çalışmalar ile bu çalışmaların uygulanmasına yönelik bilgilerin seminer/ders şeklinde ilgilenenlere aktarılması, ikinci ve üçüncü gününde bilimsel/sosyal etkinliklerin, son gününde ise sadece sosyal etkinliklerin yapılması planlanmaktadır.

Sizleri tarihî mirasıyla ülkemizin Kafkaslara açılan bir bilim ve kültür kapısı olan Serhat Şehrimiz Kars’ta, Kafkas Üniversitesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Bilimsel ve sosyal etkinliklerin yer alacağı bu kongreye ait bilgilerin birim elemanlarınıza ve konuyla ilgili çalışma yapan bilim insanlarına duyurulması dileği ile saygılar sunarım.

 

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK
       Kongre Başkanı

 

 

Flag Counter